Фотография

Фотография

Художествената фотография е предмет, който се изучава както в рамките на профилираната подготовка по изобразително изкуство, така и по време на обучението в професията графичен дизайнер. Учениците се обучават да правят дигитални снимки и да обработват изображения с подходящ графичен софтуер в зависимост от конкретните си нужди. В училището функционират и две групи за извънкласни занимания по фотография.