Кабинет по изобразително изкуство

Кабинет по изобразително изкуство


В училището има четири такива. В тях се обучават учениците от V до XII клас в рамките на задължителната, разширената и профилираната подготовка. Провеждат се и извънкласните занимания по керамика, стъклопис и мозайка.