Ученически парламент

Бояна Леонова

Председател
11в клас

Анелия Цветкова

Секретар
9б клас

Марта Крънчева

Зам.-председател
10б клас