Ученически парламент

Ралица Николаева Георгиева

Зам.-председател
11в клас
rg20981711@edu.mon.bg

Ния Юриева Стоева

Зам.-председател
11в клас
ns13064376@edu.mon.bg

Бояна Атанасова Леонова

Протоколчик
9в клас
bl53587754@edu.mon.bg