Ученически парламент

Бояна Леонова

Председател
11в клас

Киара Йорданова

Секретар
10а клас

Марта Крънчева

Зам.-председател
10б клас