Проект „Педагогика на културното наследство“

№ 2018-1-BG01-KA101-047439 , КД1,  сектор  „Училищно образование”, мобилност на училищен персонал. Продължителност 18 месеца – от 01.06. 2018 г. до 31.08.2019 г. Дейности: Участие в квалификационен курс, организиран от Laboratorio…
Read More

Проект Art nouveau – Art renouveau

Номер № 2014-UK01-KA201-000226_4, програма Еразъм+, КД2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища 2014 – 2017 Партньори: Германия, Румъния,…
Read More

Проект S/He’ s Equal in Europe

 Тя/Той равнопоставени в Европа Номер № 2015-1–ЕS01–КА219–015783_4, програма Еразъм+, КД2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища 2015 – 2017…
Read More