Проект „Педагогика на културното наследство“

№ 2018-1-BG01-KA101-047439 , КД1,  сектор  „Училищно образование”, мобилност на училищен персонал. Продължителност 18 месеца – от 01.06. 2018 г. до 31.08.2019 г. Дейности: Участие в квалификационен курс, организиран от Laboratorio…
Read More

Проект „Изкуството е навсякъде“

Art is everywhere (Изкуството е навсякъде) Проектът се реализира по програма Еразъм +, КД2 – “Стратегически партньорства“ “Партньорства за училищен обмен“, сектор “Училищно образование“, проекти само между училища 2019 – 2021.…
Read More

Проект Art nouveau – Art renouveau

Номер № 2014-UK01-KA201-000226_4, програма Еразъм+, КД2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища 2014 – 2017 Партньори: Германия, Румъния,…
Read More

Отговорно хранене

Отговорността да се отнасяш активно към храненето като към европейска ценност “Responsibly Eating actively values European education – REvEE” /„Отговорността да се отнасяш активно към храненето като към европейска ценност“/…
Read More

Проект S/He’ s Equal in Europe

 Тя/Той равнопоставени в Европа Номер № 2015-1–ЕS01–КА219–015783_4, програма Еразъм+, КД2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища 2015 – 2017…
Read More

Евроастрономия

Eurostronomia Проектът се реализира по програма Еразъм +, КД2 – ,,Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност ,,Стратегически партньорства“, сектор ,,Училищно образование“, проекти само между училища 2017 –…
Read More