Проект „Изкуството е навсякъде“

Art is everywhere (Изкуството е навсякъде) Проектът се реализира по програма Еразъм +, КД2 – “Стратегически партньорства“ “Партньорства за училищен обмен“, сектор “Училищно образование“, проекти само между училища 2019 – 2021.…
Read More

Отговорно хранене

Отговорността да се отнасяш активно към храненето като към европейска ценност “Responsibly Eating actively values European education – REvEE” /„Отговорността да се отнасяш активно към храненето като към европейска ценност“/…
Read More

Евроастрономия

Eurostronomia Проектът се реализира по програма Еразъм +, КД2 – ,,Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност ,,Стратегически партньорства“, сектор ,,Училищно образование“, проекти само между училища 2017 –…
Read More