ЮНЕСКО

Мрежата от асоциирани към ЮНЕСКО училища е основана през 1953 г. от 33 училища в 15 държави-членки на Организацията. Към момента включва над 8500 училища в 180 страни. Асоциираните към ЮНЕСКО училища в България са над 50. СУ „Емилиян Станев” е асоциирано училище към ЮНЕСКО от учебната 2014–2015 г. Кандидатурата му беше одобрена от Националната експертна комисия на ЮНЕСКО и утвърдена от централата на Организацията в Париж.

Училището е най-голямото средно общообразователно училище в област Велико Търново, с ясно изградена визия на училище, което утвърждава изкуствата и се стреми да осъществи синтез между традиции и иновации в областта на културата.