Проект S/He’ s Equal in Europe

 Тя/Той равнопоставени в Европа

Номер № 2015-1–ЕS01–КА219–015783_4, програма Еразъм+, КД2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища 2015 – 2017

Партньори: Испания, Румъния, Португалия, Италия, Финландия, Полша, Гърция, Турция

Проектът в лица:

 • Галина Гогева
 • Борислава Иванова
 • Ивета Станчева
 • Мария Вълчева
 • Преслав Марков

Участващи ученици: 1 – 4 клас

Въздействие на проекта:

Участието на  ученици  от държавите партньори бе в дейности, насочени към популяризиране на ролята на жената в съвременното общество, възпитание в  зачитане труда на жените, както и подкрепа на  равенството между половете. Учениците придобиха знания за огромните усилия, които жените и другите хора, принадлежащи към групи в неравностойно положение, полагат. Те се убедиха, че трябва да бъдат защитници на идеята за равнопоставеност и да се борят за премахване на  всякакъв вид дискриминация.

Част от учениците от държавите партньори участваха в  краткосрочни обмени, където  имаха шанса да  се запознаят с  различни култури и езици. Основната идея на тези обмени бе учениците да разберат, че толерантността и уважението идват от знанието и  насърчаването на мултикултурализма сред тях.

Учителите получиха  насоки за работа по проподаване на равенсто между половете. Партньорите анализираха ролята и начина на присъствие на  учителите в класната стая и в училището. Целта бе да се направят изводи  как поведението на учителите може да предава ценности за равенство сред учениците. Педагозите споделиха добри практики и създадоха материали в областта на джендър равенството, в които са  описани приложими дейности. Базата данни е приложена в е – twinning платформата на проекта, съдържаща

голяма извадка от препоръчителни материали за  ползване от семейства, учители и ученици. Направиха се препоръки за подобряване на начина, по който равенството се отразява в учебните програми и официалните документи в училищата.

Продукти:

 • Еразъм + „Тя/Той равнопоставени в Европа“ – кът на проекта в училище;
 • Видеофилми на дейностите от визитата в Румъния, Испания, България и  Гърция
 • Видеоконференциии между участващите ученици от всички държави;
 • Ученически есета на тема „ Жените, на които съм благодарен “ ;
 •  Проучвания на най- често срещаните български женски имена и техния произход;
 • Пинг-понг приказка за равенството;
 • Участие в мисията  „Защитници на равенството“. Бяха събрани играчки, тетрадки и помагала от учениците и техните родители,  които бяха дарени на деца в неравностойно положение;
 • Презентации на тема „ Жени, пионери в своята област“, „ Ролята на жената и мъжа в семейството – кой извършва домакинската работа?“, „ Най- успелите българки“;
 • Помагало за учители „ Тя/ Той равнопоставени в Еропа“ / добри педагогически практики/, създадено от участващите преподаватели;
 • Дневник с  кратко описание и снимки на всички извършени дейности и международни визити;

Блог на проекта: http://s-he-isequalineurope.blogspot.com.es/

E-tinning платформа с продукти на проекта: https://twinspace.etwinning.net/15310/home