Проект Координиране на съвместни политики

Информация за представяне:

Име на проекта: „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”

Програма: ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, код: 16.5.2.054, e-MS ROBG – 165

Партньори: Регионален инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния; СУ „Емилиян Станев” – гр. Велико Търново; ПМГ „Св. Климент Охридски” – гр. Силистра; СУ „Христо Ботев” – гр. Тутракан

Продължителност: 24 месеца (от 26 април 2017 г. до 27 април 2019 г.)

Бюджет: 994 896,64 евро (Регионален инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния – 637 450,90 евро; СУ „Емилиян Станев” – гр. Велико Търново – 155 600,15 евро; ПМГ „Св. Климент Охридски” – гр. Силистра – 103 173,68 евро; и СУ „Христо Ботев” – гр. Тутракан – 102 671,91 евро)

Цел: подобряване и осъвременяване на образователната инфраструктура в три български и пет румънски училища

Дейности:

–  оборудване на осем специални кабинета за интердисциплинарно изучаване на математика, природни науки и информационни технологии (по един във всяко от участващите училища);

– разработване на интердисциплинарна учебна програма по математика, природни науки и информационни технологии;

– провеждането на учебни дейности чрез проектно-базирано обучение;

– провеждане три научни интердисциплинарни ученически изложения;

– обучение за учители;

– информационни дейности.