ИКТ – водеща сила за промяна в образованието

БЛИЗО 440 УЧЕНИЦИ ОТ РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ ПРИСЪСТВАХА НА ДВА УРОКА ПО БИОЛОГИЯ И МАТЕМАТИКА, проведени в СУ „Емилиян Станев” във Велико Търново. Уроците бяха част от мащабния международен проект „Информационни компютърни технологии – движеща сила за промяна в образованието”, в който участва и търновската гимназия. В проекта са включени още две български училища – Математическата гимназия „Баба Тонка” в Русе и СУ „Васил Левски” в Главиница, както и две румънски гимназии – общообразователното училище „Александру Одобеску” в Лехлиу Гара и Техническата гимназия „Михай Еминеску” в Кълъраш.

В СУ „Емилиян Станев” уроците бяха проведени от Красимир Цанев, учител по биология, и Маргарита Белчева, учител по математика.

Те са двамата педагози от търновската гимназия, които активно участваха в разработването на дигиталните помагала по биология и математика от българска страна. Учениците имаха възможност да видят дигитализираните кабинети в гимназията и да работят с новата техника и софтуера към нея.

Четири общи учебни дни „Нека учим заедно” бяха в края на миналата седмица в българските училища, включени в проекта. СОУ „Емилиян Станев” беше последното място, на което учениците се събраха за съвместните уроци.

На 27.02 – 01.03.2013 г. ученици от трите училища, включени в проекта , посетиха партьорските училища в Румъния, където се проведоха симетрични „Общи учебни дни в Румъния”.

На 14.03 .2013 г. във Велико Търново се проведе заключителната среща по проекта, в която се включиха ученици и учители от СУ „Емилиян Станев“. На нея бе представена и дигиталната система за обучение, използвана в училището.
„По време на реализацията на проекта успяхме да обзаведем общо десет кабинета в три български и три румънски училища с настолни и преносими компютри, принтери, мултимедийни проектори и принтери. Освен това разработихме уникалната платформа SWOBLE – система, с която дигитализирахме 40 помагала по биология и математика, одобрени от образователното министерство. По този начин информацията и материята се поднасят на учениците по много по-лесен и достъпен начин“, разказа Антоанета Пепелджийска от „Евроинтегра“.

Проект ИКТ „Водеща сила за промяна в образованието” – MIS ETC 221 стартира в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013г. Неговата цел е уеднаквяване на преподавателските стандарти и образователното равнище в два образователни предмета – биология и здравно образование и математика. По време на реализацията на проекта ще се наблюдават и регистрират психологическите параметри в поведението на учениците, динамиката на социалната им активност и нивото на усвоени знания, умения и компетентност.

Той обхваща трансграничния регион на България и Румъния. Реализирането му е съвместна дейност на специалисти от двете страни. Водещ партньор по проекта е Сдружение „Евроинтегра”, съвместно със СОУ „Васил Левски” гр. Главиница, СУ „Емилиян Станев”, гр. Велико Търново, Математическа гимназия „Баба Тонка”, гр. Русе. От румънска страна участват Теоретическа гимназия „Михай Еминеску“, гр. Кълъраш и Общообразователно училище „Александру Одобеску“, Лехлюи гара. Партньори по проекта от румънска страна са Сдружение Access и Училищен инспекторат в Кълъраш. Продължителността на проекта е 18 месеца – от 23.09.2011г. до 23.03.2013г. Реализацията му се обезпечава от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обща стойност на проекта – 1 473 604.80 >

Резултати от проекта:
1. Оборудвани и обзаведени 10 специализирани кабинета в 6 училища.
2. Създадено и внедрено Е Съдържание и Е система за обучение за 9 клас по Биология и Математика. Образователен портал.
3. Изградена методология за обучение на учители и обучение на обучители.
4. Въздействие върху учители и ученици.
5. ИКТ за равен достъп.
6. Ускоряване на процесът на въвеждане на ИКТ в целия образователен процес.

Клип: Румъния 2013Клип: Конференция Координатор СОУ „Емилиян Станев” – Наталия Любенова, педагогически съветник. Новите компютърни зали, спечелени по проекта: