Евроастрономия

Eurostronomia

Проектът се реализира по програма Еразъм +, КД2 – ,,Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност ,,Стратегически партньорства“, сектор ,,Училищно образование“, проекти само между училища 2017 – 2020. Проектът има за цел да насърчи придобиването на умения и компетенции в областта на математиката и астрономията. Важен елемент от проекта е работата на учениците в многоезична среда и насърчаването на ученици и учители да мислят и работят в посока европейското гражданство.

По проекта ще се разработят „интелектуални резултати“, т.е. – учебни материали, предназначени да подобрят познаването и разбирането на научните принципи, които ще са ориентирани към астрономията, математиката и физиката и ще допринесат за процеса на учене през целия живот. Материалите ще бъдат разработени и качени на електронната платформа eTwinning, а видеоклиповете с уроци и експерименти ще бъдат качени в YouTube. Проектът се реализира за периода от 01.09.2017 до 31.08.2020 и е на стойност 26 600 евро. За реализирането на неговите цели ще бъдат закупени телескоп с камера и таблети.

Училища партньори по проекта са:

1. Wellington School (Ayr) Limited – Великобритания

2. Mallinckrodt-Gymnasium – Германия

3. OGEC SAINT DOMINIQUE – Франция

4. Zavod sv. Stanislava – Словения

5. Colegiul National „C. Cantacuzino“ – Румъния

6. Escola Secundaria Henrique Medina – Португалия

7. SUGS Georgi Dimitrov – Македония

Учители, реализиращи дейностите по проекта:

Петя Стоянова – учител по английски език, Антоанета Палангурска – учител по история и цивилизации, Анета Етимова, Веселка Недкова-Йорданова, Евгения Панайотова и Митка Ангелова – специалисти по физика, математика и информационни технологии.