Проект Art nouveau – Art renouveau

Номер № 2014-UK01-KA201-000226_4, програма Еразъм+, КД2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища 2014 – 2017

Партньори: Германия, Румъния, Словения, Франция и Шотландия

Проектът в лица:

 • Антоанета Палангурска
 • Бояна Койнова
 • Галя Везирова
 • Светлана Бенкова

Участващи ученици: 5-12 клас

Въздействие на проекта:

Участващите ученици получиха нови знания и компетенции, които им помагат да изработят художествени творби в стил Art nouveau. Така се гарантира устойчивост за познаване на проучвания стил и прилагане на неговите елементи.

Участващите ученици и учители в резултат на визитите задълбочиха познанията си в областта на изобразителните и визуалните изкуства, и информационните технологии, които превърнаха в умения за социални практики.

Учителите получиха по-добро разбиране за образователните системи в страните партньори и приоритетите на ЕС. Те споделиха добри практики и създадоха материали в областта на Art nouveau за разпространение в цяла Европа.

Продукти:

 • „Пътека Арт Нуво Русе – Градски маршрут“ РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ЗА АКТИВНА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ;
 • Градска карта ,,Пътека Арт Нуво Русе – Градски маршрут“;
 • Видеофилми на дейностите от визитата във България, Румъния,Словения и Шотландия;
 • Ученически филм, 5 м., „The jewel thieves“;
 • Изложби ,,Арт нуво от Велико Търново до Шотландия“, ,,Арт нуво в Търговище, Румъния“, ,,Арт нуво от Велико Търново да Словения“, ,,Арт нуво България“, ,,Арт нуво от Велико Търново до Франция“, ,,Арт нуво от Велико Търново до Дортмунд“;
 • Коледени благотворителени базари с ученически изделия в стил Арт нуво: 14 – 18 декември 2015 г. и 12 – 16 декември 2016 г.;
 • Календар 2017 – отразяващ визитите в партньорските държави;
 • Ученически художествени изделия: витражи, бижута от стъкло и метал, делители за книги и сувенири-магнити.
 • Презентации за културата, приятелството и представители на Арт нуво стила;
 • Блог на проекта: http://schule.mallinckrodt-gymnasium.de/erasmus+/art_nouveau-art_renouveau/