Проект „Изкуството е навсякъде“

Art is everywhere (Изкуството е навсякъде)

Проектът се реализира по програма Еразъм +, КД2 – “Стратегически партньорства“ “Партньорства за училищен обмен“, сектор “Училищно образование“, проекти само между училища 2019 – 2021. Проектът „Изкуството е навсякъде“ има за цел да се повиши активността и мотивацията на учениците, ефективността и въздействието от училищната работа, чрез представяне типично старо и модерно изкуство.

По проектът ще бъдат разработени четири брошури: Брошура за компютърни програми и мобилни приложения използвани в часовете по изкуство, Брошура за занаятите и художествените техники, Брошура за важни артистични личности, Брошура с европейски рецепти. Материалите ще бъдат разработени и качени в сайт на проекта, платформата e-Twinning.net и YouTube. Проектът се реализира за периода от 01.09.2019 до 31.08.2021 и е на стойност 31 830 евро. За реализирането на неговите цели ще бъдат закупени материали за работа в часовете по изкуства.

Училища партньори по проекта са:

  1. ZS a MS Tabor, Husova 1570 – Чехия
  2. Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia – Португалия
  3. Fundacion San Juan y San Pablo – Испания
  4. 2° Istituto Comprensivo „G. Bianca“ – Avola(SR) – Италия
  5. Mimar Sinan Ortaokulu – Турция

Учители, реализиращи дейностите по проекта:

Митка Ангелова – учител по математика и информационни технологии, координатор на проекта, Маргарита Рачкова – учител по изобразително изкуство, Симона Тодорова – учител по изобразително изкуство, Петя Кръстева – учител по музика, Миглена Георгиева – учител по английски език.

Транснационална визита по проект: Art is everywhere, 10.11.2019 – 16.11.2019 г., Табор, Чехия

От 10.11.2019 до 16.11.2019 г. се проведе първата работна среща по проект: Art is everywhere в гр. Табор, Чехия, в която участваха учителите: Митка Ангелова и Симона Тодорова и учениците от 7б клас: Дара Иванова, Божидара Иванова, Доротея Симеонова, Енея Енчева. Темата на посещението беше: „Керамика“. Учениците участваха в различни ателиета: разработване на проекти за керамични фигури, изработване на керамични фигури, рисуване с графити, моделиране с марципан, изработване на човешки фигури, чрез използване на природни материали, проявяване на снимки и писане на картички с използване на мастило и перо.

В културната програма на визитата беше включено разглеждане на Чески крумлов и музей – фотостудио в същия град. В гр. Прага всички участници посетиха изложбена зала в Танцуващата къща, където бяха изложени експонати изработени от стъкло.

Транснационална визита по проект: Art is everywhere, 16.02.2020 – 22.02.2020 г., Табор, Чехия

От 16.02.2020 до 22.02.2020 г. се проведе втора работна среща по проект: Art is everywhere в гр. Авола, Италия, в която участваха учителите: Митка Ангелова и Маргарита Рачкова и учениците от 8в клас: Севастиян Кючуков, Кирил Начев, Преслава Коева и Лора Мирчева от 8а клас. Темата на посещението беше: „Папие маше и карнавал“. Учениците участваха в различни ателиета: Папие маше, в което изработиха маските си за последната вечер посветена на карнавалите в Италия, археологическа лаборатория, изготвяне на папирус – хартия, изработване на кукли.

В културната програма на визитата беше включено посещение на Вила дел Теларо – запознаване с разкопки на древна мозайка, Музей на бенедиктите в Катания, посещение на традиционен италиански карнавал в Асиреале, музей на хартията и работилница за кукли в Сиракуза.

Транснационална визита по проект: Art is everywhere, 01.05.2022 – 07.05.2022 г., Фуншал, Мадейра

Шестата работна среща по проекта се проведе в град Фуншал, Мадейра, Португалия от 1 май до 7 май 2022 г. В тази среща участие взеха следните ученици: Невена Маркова от 8в клас, Анджелина Ангелова от 11в клас, Преслав Кушев от 10в клас, Боян Апостолов от 11б клас, както и директора на СУ „Емилиян Станев“ г-жа Кина Котларска и учителите: Митка Ангелова и Маргарита Рачкова. Темата на работната среща беше „Красотата на Мадейра“.

Резултатите от дейностите по проекта могат се намират в страниците:

За нашето училище: https://sites.google.com/view/art-is-evrywhere/

За всички партньори: https://erasmus-art.github.io/

Транснационална визита по проект: Art is everywhere, 21.11.2021 г. – 27.11.2021 г., Иби, Испания

От 21.11.2021 г. до 27.11.2021 г. се състоя четвъртата работна среща по проект: „Изкуството е навсякъде“ в гр. Иби, Испания. Участие взеха учениците: Жаклин Ушакова от 9б клас, Ралица Георгиева от 11в клас, Боян Апостолов от 11б клас и Йоан Додунеков от 11а клас, както и учителите Митка Ангелова и Маргарита Рачкова. Дейностите, които включваше визитата бяха: игри за разчупване на леда, среща с кмета на града, посещение на фабрика за изработване на кукли и музей на играчките, акроспорт, рисунка на логото на проекта върху стена от училището.

Транснационална визита по проект: Art is everywhere, 24.10.2021 – 30.10.2021 г., Измир, Турция

От 24 октомври 2021 г. до 30.10.2021 г. в гр. Измир, Турция се проведе третата работна среща по проект “Изкуството е навсякъде”. След една година отлагане на мобилностите поради Ковид пандемията, нашите ученици отново имаха възможност да участват в работна среща по проекта. Участие взеха учениците: Деница Косева 10в клас, Михаела Чолакова 11в клас, Евгения Бабулкова и Маринита Димова от 12а клас. Групата взе участие в дейностите: Поп арт изложба в училище, Работилница за ръчно проектиране в училище, Разглеждане на стара градска архитектура, Работилница по поп арт в Гимназията по изящни изкуства, Ебру (Традиционно турско изкуство), Екскурзия в Назаркьой – Наблюдение в работилницата за мъниста, Разглеждане на древния град Ефес.