Информация за родители

Уважаеми родители,

Вие сте важна част от изграждане личността на вашето дете в училище. Когато вие се ангажирате с живота на детето ви е училище, вие предавате на своите деца важното послание, че училището е нещо ценнo и има смисъл.

Родителството е най-голямото предизвикателство, пред което се изправяме в живота. То е свързано с много страхове, разочарования, вълшебни моменти, радости и сълзи, с уроци, които научаваме от децата си.

В родителството има и моменти, в които сме готови да се предадем, само защото не можем да намерим правилния подход и решение. За тези трудни моменти и за онези, в които сте щастливо вдъхновени родители, споделяме няколко цитата за родителството.

1. Не искайте от детето си да осъществи вашите очаквания. Помогнете му да стане онзи, който наистина е, вместо да бъде ваше копие.

2. Не очаквайте детето ви да ви се отплати за всичко, което сте направили за него. Вие сте му дали живот, как може да ви се отплати за това? То ще даде живот на друг, той – на трети, именно това е неизменна благодарност.

3. Никога не изливайте обиди върху детето – така ще избегнете разочарования след години.

4. Не омаловажавайте проблемите на детето си. В живота на всеки всичко е дадено според силите. Запомнете, животът на детето ви не е по-малко труден от вашия, дори може и да е по-труден, тъй като то няма опит.

5. Не унижавайте детето!