Олимпиади и състезания общински кръг

География и Икономика

Резултати

Ключът на музиката

Резултати

Руски език

Резултати

Английски език

Резултати – явили се

Английски език

Резултати – класирани

Компютърно моделиране

Резултати

Информационни технологии

Резултати

Математика

Резултати

История

Резултати

Знам и мога

Резултати

БЕЛ

Резултати

Лаборатория за изкуство

Резултати – явили се

Лаборатория за изкуство

Резултати – класирани

Астрономия

Резултати