СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Идеята и безупречната ѝ реализация е на Светлана Бенкова   учител по компютърна графика, а първата изложба е на любителски фотографии и стихове на Незабравка Апостолова – учител по български език и литература.
Снимките улавят онези мигове, за които нямаме време, гонейки цели, кариера, успехи. Онези мигове, които носят топлотата на съпреживяването, цветовете на споделената емоция и звуците на покоя встрани от главните пътища.
Изложбата поставя началото на предстоящите празнични събития, свързани с патронния празник на училище „Емилиян Станев“. Галерията ще се превърне в място, където учениците ще излагат своите проекти по компютърна графика, а учителите от училището - своите професионални или любителски творби.

Галерия специалности