СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

На 17 и 18.10.2015 във Враца се проведе Третият фестивал на клубовете "Активно учителство".

Нашето училище бе представено от Стефка Василева, Людмила Райкова, Биляна Бонева, Семира Захариева и Светлана Бенкова. Те споделиха с останалите интересни подходи за мотивация на учителите и учениците, както и начини за ненасилствена комуникация в училище, използвани от белгийски колеги. С голям интерес бе посрещнат текста на Стефка Василева "Защото съм учител".

Галерия специалности