СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че приемането на документи (заявления) за записване на приетите ученици на втори етап на класиране в VIII клас за учебната 2019/2020 година в СУ „Емилиян Станев“, ще се осъществява на 19.07.2019 г. и 22.07.2019 г. от 07:30 ч. до 17:30 ч. в 114 кабинет.


График за запознаване с резултатите от изпит по ИИ

Протокол от резултати изпит Изобразително изкуство

Протокол от резултати изпит Музика


 Консултации   Утвърден прием за област В.Търново 


- - Заповед за подаване на заявления за класиране - -


Заповед за проверка на способностите по ИИ и Музика


- График за явяване на учениците за изпит по Музика -


Учебно-изпитна програма по Изобразително изкуство Учебно-изпитна програма по Музика


  Профил "Софтуерни и хардуерни науки"                                  
- Защита на информацията                                                          
1 паралелка: 26 ученици
Профилиращи предмети: Английски език
  Информационни технологии
  Информатика
Балообразуване: от НВО: 2БЕЛ + 2М + ИТУ + 1ЧЕ
  Профил "Изкуства" - Изобразително изкуство                         
1/2 паралелка: 13 ученици
Профилиращи предмети: Изобразително изкуство
  Английски език
  Информационни технологии
Балообразуване: от НВО: БЕЛ + М + 2.(оценка от изпита по Из.Изк.) + ИТУ + ИИУ
  Профил "Изкуства" - Музика        
1/2 паралелка: 13 ученици
Профилиращи предмети: Музика
  Информационни технологии
  Английски език
Балообразуване: от НВО: БЕЛ + М + 2.(оценка от изпита по Музика)+ ИТУ + Муз.У
  Професия "Графичен дизайнер"                         
1 паралелка:                        26 ученици
Балообразуване: от НВО: БЕЛ + М + 2.(оценка от изпита по Из.Изк.) + ИТУ + ИИУ

Легенда:

 • БЕЛ - Оценка от националното външно оценяване по български език и литература.
 • М - Оценка от националното външно оценяване по математика.
 • МУ - Оценка по математика от свидетелството за завършено основно образование.
 • Муз.У - Оценка по музика от свидетелството за завършено основно образование.
 • ИИУ - Оценка по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.
 • ИТУ - Оценка по Информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.
 • 1ЧЕ - Оценка по първи чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

Важни дати:

 • Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите: 03 – 05 юни 2019 г. вкл.
 • Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и регистриране на заявленията в софтуерния продукт: 03 – 05 юни 2019 г. вкл.
 • Обявяване на списъци с разпределението на учениците по зали за полагане на изпити за проверка на способностите: 18 юни 2019 г.
 • НВО по БЕЛ: 17 юни 2019 г., начало 09:00 ч.
 • НВО по Математика: 19 юни 2019 г., начало 09:00 ч.
 • НВО по Чужд език (по желание на ученика): 21 юни 2019 г., начало 09:00 ч.
 • Проверка на способностите по Изобразително изкуство: 20 юни 2019 г.
 • Проверка на способностите по Музика: 24 юни 2019 г.
 • Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите: до 27 юни 2018 г. вкл.
 • Получаване на служебни бележки с оценките от изпитите за проверка на способностите: до 02 юли 2019 г.
 • Подаване на документи за участие в приема: 03-05 юли 2019 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 11 юли 2019 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: до 16 юли 2019 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 18 юли 2019 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: до 22 юли 2019 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 23 юли 2019 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 24-25 юли 2019 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 29 юли 2019 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 31 юли 2019 г.
 • Училищната комисия по прием ще работи всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в кабинет 114.
 

Галерия специалности