СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


 . Заявление за кандидатстване . . ПРИЕТИ .


Прием в V клас за 2020/2021 година:

За учебната 2020/2021 година в пети клас ще бъдат приети ученици за допълване до 26 на съществуващите паралелки при следния график:

1. Подаване на заявления за приемане на ученици в пети клас: 16.06.2020 – 18.06.2020 г. Документите се подават на електронна поща: priem@em-stanev.org
2. Класиране на кандидатите в случай, че подадените заявления са повече от свободните места – 19.06.2020 г.
   - Класирането на кандидатите за паралелките по изкуства се извършва чрез представяне на грамоти, отличия, удостоверяващи изявите и талантите на детето.
   - Класирането на кандидатите за общообразователните паралелки се извършва по бал от оценките по БЕЛ и по математика от Удостоверението за завършен начален етап на основно образование. При равен бал се взема предвид средния успех от завършеното начално образование.
3. Записване на кандидатите – 22 и 23.06.2020 г.