СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


>> П Р И Е Т И <<

За учебната 2018-2019 година в пети клас ще бъдат приети 12 ученика за допълване на съществуващите паралелки при следния график:

1. Подаване на заявления за приемане на ученици в пети клас: 01 - 08.06.2018 г.

2. В случай, че подадените заявления са повече от свободните места, се извършва класиране в срок до 11.06.2018 г. при следните критерии:

  • Бал, формиран от оценките по БЕЛ и математика от Свидетелството за завършен начален етап на образование.
  • При равни други условия се предпочитат кандидати, представили грамоти, отличия и други документи, удостоверяващи изявите и таланта на детето в сферата на изкуствата.

3. Записване на кандидатите – 13.06.2018г.