СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


>> П Р И Е Т И <<


Прием в V клас за 2019/2020 година:

За учебната 2019-2020 година в пети клас ще бъдат приети 10 ученика за допълване на съществуващите паралелки при следния график:

1. Подаване на заявления за приемане на ученици в пети клас: 03 - 07.06.2019 г.

2. В случай, че подадените заявления са повече от свободните места, се извършва класиране в срок до 10.06.2019 г. при следните критерии:

  • Бал, формиран от оценките по БЕЛ и математика от Свидетелството за завършен начален етап на образование.
  • При равни други условия се предпочитат кандидати, представили грамоти, отличия и други документи, удостоверяващи изявите и таланта на детето в сферата на изкуствата.

3. Записване на кандидатите – 13.06.2019 г.