СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


>> П Р И Е Т И <<


Прием в V клас за 2020/2021 година:

За учебната 2020/2021 година в пети клас ще бъдат приети ученици за допълване до 26 на съществуващите паралелки при следния график:

1. Подаване на заявления за приемане на ученици в пети клас: 02.06.2020 – 05.06.2020 г.;
2. Класиране на кандидатите в случай, че подадените заявления са повече от свободните места – 8.06.2020 г.
   - Класирането на кандидатите за паралелките по изкуства се извършва чрез представяне на грамоти, отличия, удостоверяващи изявите и талантите на детето.
   - Класирането на кандидатите за общообразователните паралелки се извършва по бал от оценките по БЕЛ и по математика от Удостоверението за завършен начален етап на основно образование. При равен бал се взема предвид средния успех от завършеното начално образование.
3. Записване на кандидатите – 17 и 18 юни 2020 г.