СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Списък на класираните ученици - прием след 8 клас  


Профил "Изкуства"
Изобразително изкуство
1 паралелка: 26 ученици
Профилиращи предмети: Изобразително изкуство
Английски език
Информационни технологии
Балообразуване: 2ИИ + 2ИТ + БЕЛ

БЕЛ - Оценка по български език и литература от свидетелството за завършен 8 клас.
ИТ - Оценка по информационни технологии от свидетелството за завършен 8 клас.
ИИ - Оценка по изобразително изкуство от свидетелството за завършен 8 клас.

Важни дати:

3-7.07.2017 г. вкл. – Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.

до 06.07.2017 г. вкл. - Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

07.07.2017 г. - Записване на приетите ученици на първи етап на класиране.

10.07.2017 г. - Обявяване на списъците със записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране.

11.07.2017 г. - Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.

до 13.07.2017 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

14.07.2017 г. - Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2017 г. - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

19.07.2017 г. - Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

20.07.2017 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

21.07.2017 г. - Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

до 04.09.2017 г. - Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

Галерия специалности