СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Заповед: Училища за приемане на документи за кандидатстване за първи/трети етап на класиране

Заповед за определяне кабинети за провеждане на изпити за проверка на способностите и График

Учебно-изпитни програми за проверка на способностите:

Учебно-изпитни програми Изобразително изкуство

Учебно-изпитни програми Музика

График (презентация)

>> За допълнителна информация


Профил "Софтуерни и
хардуерни науки"
  - Защита на информацията  
1 паралелка: 26 ученици
Профилиращи предмети: Английски език
  Информационни технологии
  Информатика
Балообразуване:   от НВО: 2БЕЛ + 2М   
+ ИТУ + 1ЧЕ

 

Профил "Изкуства" -
   Изобразително изкуство    
1/2 паралелка: 13 ученици
Профилиращи предмети: Изобразително изкуство
  Английски език
  Информационни технологии
Балообразуване: от НВО: БЕЛ + М +
2.(оценка от изпита по Из.Изк.)
+ ИТУ + ИИУ
Профил "Изкуства" -
                  Музика                   
1/2 паралелка: 13 ученици
Профилиращи предмети: Музика
  Информационни технологии
  Английски език
Балообразуване: от НВО: БЕЛ + М +
2.(оценка от изпита по Музика)
+ ИТУ + Муз.У

Легенда:

 • БЕЛ - Оценка от националното външно оценяване по български език и литература.
 • М - Оценка от националното външно оценяване по математика.
 • МУ - Оценка по математика от удостоверението за завършен 7 клас.
 • Муз.У - Оценка по музика от удостоверението за завършен 7 клас.
 • ИИУ - Оценка по изобразително изкуство от удостоверението за завършен 7 клас.
 • ИТУ - Оценка по Информационни технологии от удостоверението за завършен 7 клас.
 • 1ЧЕ - Оценка по първи чужд език от удостоверението за завършен 7 клас.

Важни дати:

 • Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите: 05 до 10.05.2017 г. вкл.
 • НВО по БЕЛ и Математика: 19 и 22.05.2017 г.
 • Обявяване на резултатите: до 05.06.2017 г.
 • Проверка на способностите по Изобразително изкуство: 02.06.2017 г.
  Проверка на способностите по Музика: 05.06.2017 г.
 • Обявяване на резултатите от проверката на способностите: до 09.06.2017 г. вкл.
 • Подаване на документи за участие в приема: 16-22.06.2017 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 27.06.2017 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 28-30.06.2017 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 04.07.2017 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 05-07.07.2017 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 10.07.2016 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 11-13.07.2017 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до 17.07.2016 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 18-19.07.2017 г. вкл.

Галерия специалности