СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


>> П Р И Е Т И <<

Приемаме: 2 групи х 23 деца

Обучението се извършва:

  • според държавните образователни изисквания;
  • в уютна игрова обстановка;
  • осъществява лесно адаптиране към училищната среда.

Подготвителните групи са полудневни и обучението в тях се осъществява само сутрин. Приемат се деца, които през 2018 година навършват 5 и/или 6 години.

График на дейностите:

  • Подаване на заявление: 01- 07.06.2018 г.
  • Класиране на подадените заявления: 08.06.2018 г.
  • Обявяване на списъците с приетите деца и оставащите свободни места: 11.06.2018г.
  • Попълване на свободните места: до 15.09.2018 г.
  • Родителска среща: 13.06.2018 г. от 18,00 часа.


Галерия специалности