СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


. Заявление за кандидатстване . . Списък подготвителна група .


Приемаме: 2 групи х 23 деца

Обучението се извършва:

 • според държавните образователни изисквания;
 • в уютна игрова обстановка;
 • осъществява лесно адаптиране към училищната среда.

Подготвителните групи са полудневни и обучението в тях се осъществява 8.00ч до 14.00ч. Приемат се деца, които през 2019 година навършват 5 или 6 години.

График на дейностите:

 1. Децата, които през 2020 навършват 5 или 6 г.
 2. Документите се подават на електронна поща: priem@em-stanev.org
 3. Подаване на заявления до 18.06.2020 г.
 4. Класиране и обявяване на списъците с приетите деца - 19.06.2020 г.
 5. Записване - 22 и 23.06.202 г.
 6. Родителска среща - 25.06.2020 от 18:00. Срещата ще бъде в електронната платформа на училището в Тиймс, родителите ще получат код за присъединяване в момента на записването.

Документи за прием и записване на деца в подготвителните групи:

 • Заявление - по образец на училището.
 • Копие от Удостоверение за раждане на детето.


Галерия специалности