СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Приемаме: 2 групи х 22 деца

Обучението се извършва:

• Според държавните образователни изисквания.
• В уютна игрова среда.
• Осъществява се лесно адаптиране към училищната среда.
• С възможности за спорт, обучение по английски език, музика и изобразително изкуство.

График на дейностите:

• Подаване на заявление за записване – до 06.06.2017 г.
• Необходими документи – копие от акта за раждане на детето, заявление по образец.
• Изнасяне на списъци с приетите деца – 10.06.2017 г.
• Попълване на незаети места – до 17.06.2017 г.
• Родителска среща – 07.09.2017 г., 18:00 часа.

Галерия специалности