СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

 


Графичен дизайнер Софтуерни и хардуерни науки Музика Изобразително изкуство


Учениците, явили се на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство в присъствието на родител може да се запознаят с мотивацията за поставените оценки в СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново, кабинет 22 от 8.00 до 14.00 часа на 30 юни 2022 г. Не се разрешава изнасяне, копиране или заснемане на изпитните работи по изобразително изкуство. Коментират се и се показват изпитните работи само на конкретния ученик, заявил желание да се запознае с мотивите за оценка на своята рисунка.

 Консултации по ИИ  Консултации по Музика   Утвърден прием за област В. Търново 


Учебно-изпитна програма по Изобразително изкуство Учебно-изпитна програма по Музика


Протокол от резултати изпит Изобразително изкуство

Протокол от резултати изпит Музика


- - Заповед за подаване на заявления за класиране - -


Заповед за проверка на способностите по ИИ и Музика


- График за явяване на учениците за изпит по Музика -


  Профил "Софтуерни и хардуерни науки"                                  
- Защита на информацията                                                          
1 паралелка: 26 ученици
Профилиращи предмети: Английски език
  Информационни технологии
  Информатика
Балообразуване: от НВО: 2БЕЛ + 2М + ИТУ + 1ЧЕ
  Профил "Изкуства" - Изобразително изкуство                         
1/2 паралелка: 13 ученици
Профилиращи предмети: Изобразително изкуство
  Английски език
  Информационни технологии
Балообразуване: от НВО: БЕЛ + М + 2.(оценка от изпита по Из.Изк.) + ИТУ + ИИУ
  Профил "Изкуства" - Музика        
1/2 паралелка: 13 ученици
Профилиращи предмети: Музика
  Информационни технологии
  Английски език
Балообразуване: от НВО: БЕЛ + М + 2.(оценка от изпита по Музика)+ ИТУ + Муз.У
  Професия "Графичен дизайнер"                         
1 паралелка:                        26 ученици
Балообразуване: от НВО: БЕЛ + М + 2.(оценка от изпита по Из.Изк.) + ИТУ + ИИУ

Легенда:

  • БЕЛ - Оценка от националното външно оценяване по български език и литература.
  • М - Оценка от националното външно оценяване по математика.
  • МУ - Оценка по математика от свидетелството за завършено основно образование.
  • Муз.У - Оценка по музика от свидетелството за завършено основно образование.
  • ИИУ - Оценка по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.
  • ИТУ - Оценка по Информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.
  • 1ЧЕ - Оценка по първи чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

Важни дати:

· Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите: 26-27 май 2022 г. (в училищата, където учат учениците)

· Обявяване на списъци с разпределението на учениците по зали за полагане на изпити за проверка на способностите: до 10.06.2022 г.

· НВО по БЕЛ: 14.06.2022 г. - начало 10.00 ч.

· НВО по Математика: 16.06.2022г. - начало 10.00 ч.

· НВО по Чужд език (по желание на ученика): 17.06.2022 - начало 10.00 ч.

· Проверка на способностите по Изобразително изкуство: 21.06.2022 г.

· Проверка на способностите по Музика: 22.06.2022 г.

· Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите: до 28.06.2022 г.

· Подаване на документи за участие в приема: 05-07.07.2022 г. - онлайн, на платформата: infopriem.mon.bg с входящия номер и кода за достъп от Служебната бележка за допускане до изпит на учениците.

· Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 12.07.2022 г.

· Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: до 13-15.07.2022 г.

· Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 20.07.2022 г.

· Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 21- 22.07.2022 г.

· Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 23.07.2022 г.

· Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26-27.07.2022 г.

· Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 27.07.2022 г.

· Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 01-02.08.2022 г.

· Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - до 02.08.2022 г.

· Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - до 09.09.2022 г.

· Утвърждаване на осъществения държавен план-прием: до 14.09.2022 г.

· Училищната комисия по прием ще работи всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в кабинет 114.

Галерия специалности