СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Графичен дизайнер Софтуерни и хардуерни науки Музика Изобразително изкуство


Учениците, явили се на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство в присъствието на родител може да се запознаят с мотивацията за поставените оценки в СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново, кабинет 22 от 8.00 до 14.00 часа на 30 юни 2021 г. Не се разрешава изнасяне, копиране или заснемане на изпитните работи по изобразително изкуство. Коментират се и се показват изпитните работи само на конкретния ученик, заявил желание да се запознае с мотивите за оценка на своята рисунка.

 Консултации по ИИ  Консултации по Музика   Утвърден прием за област В. Търново 


Учебно-изпитна програма по Изобразително изкуство Учебно-изпитна програма по Музика


Протокол от резултати изпит Изобразително изкуство

Протокол от резултати изпит Музика

- - Заповед за подаване на заявления за класиране - -


Заповед за проверка на способностите по ИИ и Музика


- График за явяване на учениците за изпит по Музика -


  Профил "Софтуерни и хардуерни науки"                                  
- Защита на информацията                                                          
1 паралелка: 26 ученици
Профилиращи предмети: Английски език
  Информационни технологии
  Информатика
Балообразуване: от НВО: 2БЕЛ + 2М + ИТУ + 1ЧЕ
  Профил "Изкуства" - Изобразително изкуство                         
1/2 паралелка: 13 ученици
Профилиращи предмети: Изобразително изкуство
  Английски език
  Информационни технологии
Балообразуване: от НВО: БЕЛ + М + 2.(оценка от изпита по Из.Изк.) + ИТУ + ИИУ
  Профил "Изкуства" - Музика        
1/2 паралелка: 13 ученици
Профилиращи предмети: Музика
  Информационни технологии
  Английски език
Балообразуване: от НВО: БЕЛ + М + 2.(оценка от изпита по Музика)+ ИТУ + Муз.У
  Професия "Графичен дизайнер"                         
1 паралелка:                        26 ученици
Балообразуване: от НВО: БЕЛ + М + 2.(оценка от изпита по Из.Изк.) + ИТУ + ИИУ

Легенда:

 • БЕЛ - Оценка от националното външно оценяване по български език и литература.
 • М - Оценка от националното външно оценяване по математика.
 • МУ - Оценка по математика от свидетелството за завършено основно образование.
 • Муз.У - Оценка по музика от свидетелството за завършено основно образование.
 • ИИУ - Оценка по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.
 • ИТУ - Оценка по Информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.
 • 1ЧЕ - Оценка по първи чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

Важни дати:

 • Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите: 27-28 май 2021 г. (в училищата, където учат учениците)
 • Обявяване на списъци с разпределението на учениците по зали за полагане на изпити за проверка на способностите: до 07.06.2021 г.
 • НВО по БЕЛ: 16.06.2021 г. - начало 9.00 ч.
 • НВО по Математика: 18.06.2021г. - начало 9.00 ч.
 • НВО по Чужд език (по желание на ученика): няма желаещи.
 • Проверка на способностите по Изобразително изкуство: 21.06.2021 г.
 • Проверка на способностите по Музика: 22.06.2021 г.
 • Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите: до 25.06.2021 г.
 • Получаване на служебни бележки с оценките от изпитите за проверка на способностите: до 01.07.2021 г.
 • Подаване на документи за участие в приема: 05-07.07.2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 13.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: до 16.07.2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 20.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: до 22.07.2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 23.07.2021 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26-27.07.2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 29.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 30.07.2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - до 02.08.2021 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - до 10.09.2021 г.
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием: до 14.09.2021 г.
 • Училищната комисия по прием ще работи всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в кабинет 114.

Галерия специалности