СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Графичен дизайнер Софтуерни и хардуерни науки Музика Изобразително изкуство


Ред за запознаване с резултатите по изобразително изкуство

Протокол от резултати изпит Изобразително изкуство

Протокол от резултати изпит Музика


 Консултации по ИИ  Консултации по Музика   Утвърден прием за област В. Търново 


- - Заповед за подаване на заявления за класиране - -


Заповед за проверка на способностите по ИИ и Музика


- График за явяване на учениците за изпит по Музика -


Учебно-изпитна програма по Изобразително изкуство Учебно-изпитна програма по Музика


  Профил "Софтуерни и хардуерни науки"                                  
- Защита на информацията                                                          
1 паралелка: 26 ученици
Профилиращи предмети: Английски език
  Информационни технологии
  Информатика
Балообразуване: от НВО: 2БЕЛ + 2М + ИТУ + 1ЧЕ
  Профил "Изкуства" - Изобразително изкуство                         
1/2 паралелка: 13 ученици
Профилиращи предмети: Изобразително изкуство
  Английски език
  Информационни технологии
Балообразуване: от НВО: БЕЛ + М + 2.(оценка от изпита по Из.Изк.) + ИТУ + ИИУ
  Профил "Изкуства" - Музика        
1/2 паралелка: 13 ученици
Профилиращи предмети: Музика
  Информационни технологии
  Английски език
Балообразуване: от НВО: БЕЛ + М + 2.(оценка от изпита по Музика)+ ИТУ + Муз.У
  Професия "Графичен дизайнер"                         
1 паралелка:                        26 ученици
Балообразуване: от НВО: БЕЛ + М + 2.(оценка от изпита по Из.Изк.) + ИТУ + ИИУ

Легенда:

 • БЕЛ - Оценка от националното външно оценяване по български език и литература.
 • М - Оценка от националното външно оценяване по математика.
 • МУ - Оценка по математика от свидетелството за завършено основно образование.
 • Муз.У - Оценка по музика от свидетелството за завършено основно образование.
 • ИИУ - Оценка по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.
 • ИТУ - Оценка по Информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.
 • 1ЧЕ - Оценка по първи чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

Важни дати:

 • Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите: 27-29.05.2020
 • Обявяване на списъци с разпределението на учениците по зали за полагане на изпити за проверка на способностите: 08.06.2020
 • НВО по БЕЛ: 15.06.2020
 • НВО по Математика: 17.06.2020
 • Проверка на способностите по Изобразително изкуство: 22.06.2020
 • Проверка на способностите по Музика: 23.06.2020
 • Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите: 26.06.2020
 • Получаване на служебни бележки с оценките от изпитите за проверка на способностите: до 02.07.2020
 • Подаване на документи за участие в приема: 03-07.07.2020
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 13.07.2020
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: до 16.07.2020
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 20.07.2020
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: до 22.07.2020
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: до 23.07.2020
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 24-27.07.2020
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 29.07.2020
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 30.07.2020
 • Училищната комисия по прием ще работи всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в кабинет 114.
 • Новини
 • Награди
17 Фев

Добре дошли на новата ...

Той е пак същият, но пренаписан с новите езици за WEB програмиране. Старият сайт е на адрес: ...

Прочети още...
04 Фев

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА на ученици от СУ "Емилиян Станев", В. Търново. Творбите са направени през първия ...

Прочети още...
01 Фев

Отец Петър Иванов ...

Отец Петър Иванов гостува виртуално на V "Б" клас в час по литература при г-жа Светлана Симеонова ...

Прочети още...
17 Фев

Добре дошли на новата ...

Той е пак същият, но пренаписан с новите езици за WEB програмиране. Старият сайт е на адрес: ...

Прочети още...
04 Фев

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА на ученици от СУ "Емилиян Станев", В. Търново. Творбите са направени през първия ...

Прочети още...
01 Фев

Отец Петър Иванов ...

Отец Петър Иванов гостува виртуално на V "Б" клас в час по литература при г-жа Светлана Симеонова ...

Прочети още...

Галерия специалности