СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


. Нова наредба . . РАЙОН . ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ

Първо класиране График проверка на способностите Списъци по паралелки


ЗАПОВЕД ПРИЕМ ЗА 2022-2023 (СХЕМА) Критерии за прием


График на дейностите за класиране и записване на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година:

Срещата с родителите на бъдещите първокласници ще се проведе присъствено в Актова зала на СУ ,,Емилиян Станев“ на 19.04.2022 г. от 18:00 ч. Молим да присъства само по един родител на дете. Всички присъстващи да носят маски. Благодарим Ви за разбирането!

 • Подаване на заявление за участие в първо класиране: 23 – 30.05.2022 г.
 • Документите се подават по електронен път през платформата: https://priem.veliko-tarnovo.bg
 • Обявяване на списъците с приетите на първо класиране ученици: 31.05.2022 г.
 • Записване на децата след първо класиране: 01-07.06.2022 г.
 • Обявяване на свободните места след първо класиране: 08.06.2022 г.
 • Кандидатстване за второ класиране: 09-13.06.2022 г.
 • Обявяване на резултатите от второ класиране: 14.06.2022 г.
 • Записване на децата след второ класиране: 17-21.06.2022 г.
 • Проверка на способностите на записаните първокласници, желаещи да изучават в разширена подготовка музика (музикален инструмент или вокал), изобразително изкуство или хореография: 09.06.2022 г. от 8.00 часа. (по график)

Ние предлагаме:

Едносменно обучение за всички ученици.

Разширено изучаване на: музика, изобразително изкуство и хореография от първи до седми клас. При музиката се изучават струнни, духови и ударни инструменти, акордеон, класическо, поп-джаз и народно пеене. Обучението се осъществява на високо професионално ниво в индивидуални часове, камерни ансамбли и духов оркестър.

Изучаване на следните чужди езици: английски, френски, руски и испански. Английски език се изучава от втори до дванайсети клас като първи чужд език. Руски, френски и испански език се изучават като втори чужд език в рамките на разширената подготовка от първи клас.

Училището разполага с добре поддържана база за съвременно обучение:

 • 7 компютърни кабинета с интернет и 1 специализиран компютърен кабинет за музиканти;
 • кабинети по всеки музикален инструмент;
 • концертна зала;
 • ателиета за рисуване;
 • кабинети по всички учебни предмети.

За развитието на физическите качества на учениците е изградена богата спортно-техническа база с три салона, спортна зала, открити спортни площадки и съоръжения и плувен басейн. В училището функционира ученически стол, в който се осъществява обедното хранене на учениците. Храната се приготвя на място съобразно всички изисквания за детско хранене. Всички ученици от първи до шести клас, подали заявления, могат да посещават групите за целодневно обучение.

 

Галерия специалности