СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Новини


Скоро е Великден - празникът на Новия живот, на възкресението и светлината. Прочети още...

УЧАСТИЕ И ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ В НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС "КАРТИЧКА ЗА МАМА".   

Отлично представяне на четвъртокласниците от нашето училище в първото издание на Националното състезание по компютърно моделиране.
Прочети още...

Месец на кариерното ориентиране поднадслов "Мисля за моето бъдеще". Презентация на учениците от  Xв клас "Професия Графичен дизайнер".
https://emilianstanev-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/administracia_em-stanev_org/EYKVJSnjqfZFmC5eZAGB2ZkBf_ZYaaL6jYiAcqs4ffkFPg?e=e2atip