СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Haretra faucibus eu laoreet

Добре дошли на сайта на СУ "Емилиян Станев" - гр. Велико Търново. Нашето училище обединява предучилищна група, начално училище, прогимназия и гимназия. Паралелките ни са специализирани в сферата на информационните технологии, чуждите езици, музиката и изобразителното изкуство.

Училището е институция, чиято главна цел е да осигури най–добрите възможности за личностно развитие на младите хора. В създадения конкурентен образователен пазар училището следва да заяви своя собствена визия в социалното пространство.
СУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново се е утвърдило като училище със свой облик и специфика чрез постиженията си в обучението по изкуствата, информационните технологии и чуждоезиковото обучение. В годините на своето съществуване се е наложило като авторитетна образователна институция, която е пионер във въвеждане на обучението по изкуствата (музика, изобразително изкуство) и успешно съчетава многоезично обучение: испански, английски, френски, немски, руски език. Това го прави предпочитано училище за цялата област. Ръководният екип е доказал своая професионализъм и мениджърски способности, благодарение на които училището не среща трудности при формиране на пълен брой паралелки. За това разбира се допринася висококвалифицираният преподавателски състав от 112 учители (всички данни са към 2015 г.), които непрекъснато повишават своята професионална подготовка. Участват успешно в разработването и реализирането на проекти по Образователни програми на Европейския съюз. В резултат на съвместните усилия е създадена успешно работеща младежка мрежа между ученици от Швеция, Италия, Франция, Турция.

Наши ученици и учители са носители и лауреати на престижни национални и международни конкурси и състезания. Училището е значим образователен център в Област Велико Търново, защото в него се обучават 1020 ученика от първи до дванадесети клас и е база за обучение на студентите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Практиката в страните от Европейския съюз показва, че модерната база е гаранция за престижа на всяко училище, на неговите ценности и традиции, необходимо условие за висока успеваемост, чувство за принадлежност и самочувствие. Чрез създаване на комфортна среда за работа в училище се повишава мотивацията на ученика за участие в училищния и извънучилищен живот, способства за преодоляване различията в социалния статус, което категорично влияе върху себеоценката и действителния статус на детската личност. Зa модернизиране на средата и за създване на оптимална работна обстановка в училище сред ученици, родители и учители допринасят новите кабинети по графичен дизайн, информатика, биология и математика. Новата спортна зала е гарант не само за големи спортни постижения, но и за активиране и на онези млади хора, които странят от физически активен живот.