СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Уважаеми родители, мили ученици,

Остава само една седмица до началото на новата учебна година. Тя ще бъде необичайно трудна, понеже стартира в условията на пандемия. Надявам се всички да се справим заедно с предизвикателствата, пред които тя ни поставя. Мерките, които планира да предприеме СУ „Е.Станев“ с цел минимизиране на риска от заразяване, можете да видите тук: https://emilianstanev-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kinakotlarska_em-stanev_org/EZdKUTTbHqdApnj1-0lcNh8BWYoZrDSQgRGnD1uWCOO6CA?e=5Ng3iX

 

Графика за родителските срещи, които ще се проведат в периода 9-11.09.2020, можете да намерите тук: https://emilianstanev-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kinakotlarska_em-stanev_org/ESs7LGGQXstEiXF6V65SYUAB3bh5yK6Kr62aEBaX3uw7qw?e=4UKs9i

 

Електронният дневник ще бъде активен след 10.09.2020. Разчитам на активното отношение на цялата училищна общност и ясно съзнание, че щом пазим себе си, пазим и другия до нас.

Подробности за самия 15.09.2020 ще получите през Школо след 10.09.2020.

Кина Котларска, директор