СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

На 04.08.2020 г. бе открита витражна инсталация в парк „Света гора“, Велико Търново по проект „Екоартлогия“.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на програма „Дебюти” на национален фонд „Култура”, катедра Стенопис, ФИИ, ВТУ, Община Велико Търново и "ГЛАЗУРА" ООД. Ръководители на екипа, реализирал експозицията, са гл. ас. д-р Анастасия Тонкова, д-р Велина Сталева и докторант Весела Петрова от Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. По направата на инсталацията „Цветя“ заедно със студентите работиха и учениците от Х "А" клас, профил „Изобразително изкуство“ от СУ „Емилиян Станев“  с ръководител г-жа Маргарита Рачкова.