СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


1. Подаване на документи за участие в първо класиране за прием в VIII клас ще се осъществи онлайн от 3 до 7 юли 2020 г. на платформата.

- За кандидатстване за професионална паралелка се прилага файл с медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
- За консултации при подаване на документи, в училището в работните дни от 8:00 -17:00 ч. е организиран информационен център.

2. Записването на приетите ученици ще се осъществи в кабинет 114:

- на първи етап на класиране от 14 до16 юли 2020 г. В същия срок се подават заявления за участие във втори етап на класиране за кандидатите, които желаят да се класират на по-предно желание;
- на втори етап на класиране - на 21 и 22 юли 2020 г.;
- на трети етап на класиране - на 30 юли 2020 г.

Класираните ученици се записват в VIII клас в училището, като подават следните документи:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите в професионална паралелка.