СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Днес в часа по "Човек и природа" в IV "A"  клас във връзка с дейностите по проект "Евроастрономия" поставихме Дияна Цветанова от X "Б" в обувките на учителя.

Темата беше "Слънчевата система. Госпожица Цветанова представи интересна информация за всяка от планетите и различни любопитни факти от областта на астрономията. Показа на четвъртокласниците изработения от нея макет на Слънчевата система, като малките ученици трябваше да разпознаят и назоват в правилна последователност планетите. Дацата бяха изключително активни, надпреварваха се да отговарят на въпросите и да участват в урока. Показаха невероятни познания за планените, които са научили по време на часовете с г-жа Гергана Генова. А накрая емоциите в класната стая "отлетяха в космоса" с изпълнението на песента "Излел е Дельо хайдутин". Прекрасни малки астрономи!