В изпълнение на дейностите по приемане на ученици за първи клас за учебната 2019/2020 г.

ОБЯВЯВАМ:

След първия етап на записване на бъдещите първокласници в СУ "Емилиян Станев" гр. В. Търново няма свободни места.

Директор: К. Котларска