СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

На 13.03.2019 г. в VIII "Б" клас се проведе интегриран урок, реализиран от учителите по английски език и история и цивилизации Г. Везирова и А. Палангурска.

В урока беше обобщена употребата на минало просто време в английския език на фона на историческа информация по зададени показатели за дейността на хан Крум като военачалник и законодател. Учениците приложиха знанията си, като работиха върху граматически задачи в платформата Kahoot.