СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Уважаеми родители, драги ученици,
Във връзка с предстоящия ремонт на училището ръководството ви уведомява за следното:
 
1. От 1.04.2019 официално ще стартира проектът на Община В.Търново за енергоспестяващи мероприятия в СУ "Е.Станев", съфинансиран от Националния доверителен екофонд. Срокът за завършването му е 210 календарни дни, считани от момента на официалното начало.
 
2. Във връзка с това е необходимо да бъде освободен за ремонт корпуса на бившия МУЦТПО. Поради тази причина след априлската ваканция до края на учебната година учениците от V до XII клас ще учат на две смени: VII, IX, X, XI  и XII първа смяна, а V, VI, VIII - втора.
 
3. Ще бъдат изготвени нов дневен режим и ново седмично разписание, с което ще бъдете запознати до 25.03.19 г.
 
4. На родителски срещи ще бъдат разяснени останалите подробности, свързани с опазването живота и здравето на децата и гарантиране качеството на учебно-възпитателния процес във времето до края на октомври 2019. Те ще се проведат, както следва: на 27.03.19 от 18,00 часа - за учениците в начален етап, на 28.03.19 от 18,00 часа - за всички останали.