СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

По повод празника на СУ "Емилиян Станев" представители на ученическия парламент посетиха НБ "Св. св. Кирил и Методий“, София и университетската библиотека на СУ "Св Климент Охридски“ заедно с А. Палангурска и В. Бояджиев, заместник-директори на училището. 
В Националната библиотека учениците се докоснаха до ръкописни  върху пергамент като Четвероевангелието на поп Добрейшо от XIII в., написано на старобългарски език и един от малкото илюстровани ръкописи, дъстигнали до нас от онова време. Представен им беше и Евтимиевия служебник - богослужеба книга, преведена от гръцки на старобългарски език от Евтимий Търновски, от края на XIV век. Любопитство пробуди Граматиката на Милетий Смотрицкий, която е с оригинална подвързия от дърво и кожа от XVII век. 
Учениците посетиха и залата „История на книгата” и прилежащата й Класна стая в Националната библиотека, където проследиха пътя на книгата – от най-ранните писмени знаци (черти, овали) на човешката цивилизация, оставени върху камък и глинени плочки, през оформянето на първите писмени системи и азбуки и последвалата ги ръкописна книжовна традиция, през революционното изобретение за печат с подвижни букви на Йоханес Гутенберг и развитието на печатарското и издателското дело, до безкрайните възможности на модерните технологии от XXI век. 
В Университетската библиотека на учениците бе представено богатството от книги, което наброява над 2 620 000 библиотечни единици – научна и учебна литература, редки и ценни издания, периодика, електронни носители на информация и сбирката от старопечатни, редки, ценни и уникални издания.
02.03.2019 1