СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

От 10 до 16 февруари 2019 г. екип от СУ ,,Емилиян Станев“ (А. Палангурска – ЗДУД, П. Марков – учител в група ЦДО, Н. Пенчева – учител в група ЦДО, Й. Иванова – учител в група ЦДО, А. Добрева – учител по испански език, Л.Попова – старши учител по ИКТ и математика, Б. Бонева – старши учител начален етап, Й. Цветанов – учител по музика, Й. Здравкова – учител в група ЦДО, И. Тотева – учител в група ЦДО) участва във визита по проект Еразъм+ Ключова дейност 1, Сектор „Училищно образование“ “ на тема „Педагогика на културното наследство“.
Педагозите наблюдаваха уроци във Freie Waldorfschule Evinghausen Брамше, Германия, където учениците се обучават по философията на Рудолф Щайнер /Валдорфска педагогика/ от 1 до 12 клас. Учителите присъстваха на основни уроци по математика, испански, руски и английски език, история, история на изкуството, политика, музика и др., а след часовете станаха свидетели как учениците творят в работилници по интереси. Така нашият екип се запозна с добри практики по отношение на:
- комплексния подход в обучението и възпитанието, работата в екип с ученици и учители;
- интегрирането на изкуствата в обучението;
- организирането на практически дейности в час за усвояването на преподаденото;
Усвоените от участниците в проекта умения ще допринесат за промяна в техните компетенции за активно използване на културата, историята и произведенията на изкуството като ресурс в учебното съдържание. Обучените учители ще могат гъвкаво да ползват учебните програми, в които успешно да интегрират изкуствата и културата, дори да оптимизират съдържанието им в частите, в които това е възможно – разширена и факултативна подготовка, клубни дейности (ателиета, концерти, изложби), с акцент върху повече часове за практически дейности и експерименти.