СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Ученици от шестите класове на СУ ,,Емилиян Станев“ с учител С. Брънкова представиха макети и постери по повод отбелязване на Европейската седмица за намаляване на отпадъците 17-25.11.2018 г.

Целтта на инициативата е повишаването на информираността относно разделното събиране на отпадъците и изграждането на навици за опазването на околната среда. 

Гост на събитието беше гл. експерт от РИОСВ - В. Търново Милка Асенова, която представи презентация на тема ,,Да влезем в час с отпадъците“. Най-добрите творби получиха награди и с тях ще бъде подредена изложба във фоайето на училището.