СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Денят на Европа за учениците от СУ,,Емилиян Станев" протече изпълнен с отговорност, емоции и предизвикателства от различно естество.
Ученическият парламент организира ден на самоуправлението.
Позициите на директор, заместник директори, учители в начален и гимназиален етап, счетоводител и педагогически съветник бяха заети от предварително подготвени ученици. Те сами организираха учебния процес и решаваха проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности на училището.