СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Участващите ученици и учители в проект "Eurostronomia" по програма Еразъм +, КД2 - "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование", проекти само между училища 2017 – 2020, представиха резултатите от учебната визитата в училище „Zavod sv. Stanislava“, Любляна, Словения (10-16 април 2018) пред ученици от клуб ,,Евроастрономия“ и представители на ученическия парламент.

На срещата десетокласниците Стоян Стефанов и Светослав Петров с учителите Петя Стоянова и Веселка Недкова- Йорданова представиха презентация за училището и  дейностите, в които са участвали заедно със свои връстници от още 7 държави – партьори в проекта. Те споделиха своите впечатления за страната, културата, храната, както и за семействата, в които са били настанени. По време на срещата бе открита и изложба от плакати, изработени от ученици от 10 и 11 клас, посветени на различни космически мисии като: Спутник 1, Спутник 2, Востоk 1, Венера 7, Аполо 11 и др. Постерите са резултат на изследванията, които учениците с учител г-жа Анета Етимова проведоха върху съвременния етап от развитието на астрономията.