СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Учители от различни градове участваха в Петия национален фестивал на клубовете по активно учителство.

Домакин на събитието беше СУ „Вела Благоева“, град Велико Търново.

Клубът на СУ „Емилиян Станев“ е един от осемте функциониращи в страната. Такива съществуват още в градовете Лясковец, Варна и Враца.

За поредна година се дискутираха въпроси, свързани с видовете подкрепа и обратна връзка, за професионално развитие на учителите, стандарти за учителската професия, включването на родителите, приоритетите в образователните политики, новият закон за училищното и предучилищното образование, приоритети в бъдещите образователни проекти и други.

Нашият екип представи дейности, свързани с осъществяването на множество уроци, свързани с приемственост IV – V клас, V – VII клас, интегрирани уроци, проекто-базирано обучение, както и с работата по своя училищен проект на тема „Античното наследство“, организиран във връзка с Европейската година на наследството и необходимостта от правилното прилагане на новите учебни програми в пети клас.

Тази година мотото на фестивала беше „Ефективният учител – нагласи и развитие”.