СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Днес, 16.01.2018 г., в СУ ,,Емилиян Станев“ се откри изложба по проект Eurostronomia, който се реализира по програма Еразъм +, КД2 - ,,Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност ,,Стратегически партньорства“, сектор ,,Училищно образование“, проекти само между училища 2017 – 2020.

На изложбата се представиха продукти от реализираните дейности с учениците: рисунки на планети, макети на слънчеви часовници, постери от бинарен урок ,,Планетарните богове в Древния Изток“. Посетителите на изложбата имаха и шанса да наблюдават през телескоп, закупен по проекта с цел реализаране на дейностите.