СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

С художниците от XI „б” клас профил” Християнско изкуство” бяха проведени няколко изнесени урока във Факултета по изобразително изкуство на ВТУ.
Целта на тези уроци беше на учениците да се дадат най-вече практически знания за технологията на полагане на художествена мозайка. 
Учениците и техния преподавател г-жа М. Рачкова изразяват своите  изключителни благодарности на Декана доц. Борис Желев за предоставената възможност.