СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Днес в МОН се проведе среща на ръководствата на сдруженията на училищата с профилирано обучение по музика и хореорафия със заместник-министър Михайлова.
Присъстваха Таня Михайлова, заместник-министър на МОН, експерти от МОН и началници на РУО.
Обсъдени бяха проблемите с финансирането на обучението по изкуства в основната степен на средното образование, предстоящите промени в системата на делегираните бюджети, както и перспективите за развитие пред училищата с профил хорегорафия предвид липсата на такъв профил в новия Закон за предучилищното и училищно образование.