СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

От 21 до 24 септември 2017 г. учителите А. Етимова, П. Стоянова и А. Палангурска  от СУ "Емилиян Станев“ бяха на работна визита в Мортефонтен, Франция.

Визитата бе осъществена по Проект Eurostronomia (Евроастрономия) на програма Еразъм +, КД2- ,,Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност ,,Стратегически партньорства“, сектор ,,Училищно образование“, проекти само между училища 2017 – 2020. Проектът има за цел да насърчи придобиването на умения и компетенции в областта на математиката и астрономията. Важни елементи от проекта са работата на учениците в многоезична среда и насърчаването на  ученици и учители да мислят и работят в посока на европейското гражданство.