СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

На 06 и 07.02.2017 г. в училище се проведе вътрешноучилищна квалификация на тема: "Съставяне на интерактивни образователни тестове с използване на системата ActiVote”.

Разгледани бяха и различни допълнителни възможности за онлайн ресурси в преподаването с цел осъществяване на по-ефективна обратна връзка между учител и ученик в учебно-възпитателния процес.