СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

На 7.11.2016 г. осемдесет и трима преподаватели от СУ "Емилиян Станев" преминаха обучителен курс за работа с уебплатформата weebly.

Целта на курса беше формиране на умения за създаване на електронно професионално портфолио. Занятията, ръководени от г-н Емил Филев, са част от вътрешноучилищната квалификация на педагогическите кадри.