СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

На 07.05.2015 в СОУ "Емилиян Станев" се проведе състезание - областен кръг за ученици по Гражданска защита.

Целите на състезанието са: да се провери нивото на придобитите през основния курс на обучение знания, умения и навици за действия при бедствия и аварии; да се възпита в участниците чувство на приятелство, взаимопомощ и работа в екип при възникване на бедствени ситуации; определяне на отбор - областен представител за участие в националното състезание. Участваха осем отбора от областта. Нашите два отбора – от шести и седми клас, се класираха на второ и трето място. Това ни позволи да бъдем избрани да представляваме област Велико Търново на Националния кръг, който ще се проведе от 05.05. до 07.05.2015г. на Слънчев бряг област Бургас.