СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


 

   По случай своя 40-годишен юбилей СУ "Е. Станев" обявява конкурс за запазен знак и логотип. Целта е да бъде създаден графичен символ, който отразява спецификата на училището като учебно заведение, в което се акцентира на обучението по музика, изобразителни изкуства и информационни технологии. 

 

Награден фонд - 1000 лв. Краен срок за подаване на предложенията – 17.12.2021 г. За повече подробности вижте обявата: Обява,

 

Приложение 1 - Заявление, Приложение 2 - Декларация, Приложение 3 - Лични данни.


Комисията за избор на графична идентичност на СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново не класира на първо място нито един от представените проекти.