СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


По данни на РЗИ – В. Търново към днешна дата в община В. Търново е достигната 14-дневна заболеваемост между 500 и 750 на 100 хиляди души население. Затова в изпълнение на т.4 от заповед номер РД09-3596/20.10.21 на Министъра на образованието от 25.10.2021 до 05.11.2021 учениците от СУ „Е. Станев“ преминават към ротационен режим, който включва присъствено и онлайн обучение както следва:

1. Класове в обучение от разстояние в електронна среда от 25.10.21 до 29.10.21: ПГ-6г., II, IV, VII, VIII, X, XI;

2. Класове в обучение от разстояние в електронна среда от 02.11.21 до 05.11.21: ПГ – 5 и 6г., I, III, V, VI, IX, XII.

В следващите 2 седмици ще следваме утвърденото от РЗИ разписание. Часовете запазват началния си час, но ще имат следната продължителност:

· I – IV клас – 20 минути

· V -VII – 30 минути

· VIII – XII – 40 минути

Групите за целодневно обучение ще провеждат занимания след обед от 14,00. Учениците ще имат само 2 часа самоподготовка и 2 часа занимания по интереси с продължителност на часа в зависимост от конкретния клас.