СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА на ученици от СУ "Емилиян Станев", В. Търново. Творбите са направени през първия учебен срок на учебната 2020/2021 г. Учител: М. Рачкова

https://sway.office.com/rC8sopDwALqo64ap?ref=Link